Van Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, “Kadir Gecesi’ni hakkıyla ihya etmek ve onun bereketinden nasiplenmek için elimizden gelen gayret ve itinayı göstermeyi Allah cümlemize nasip eylesin” dedi.

Van Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, “Kadir Gecesi’ni hakkıyla ihya etmek ve onun bereketinden nasiplenmek için elimizden gelen gayret ve itinayı göstermeyi Allah cümlemize nasip eylesin” dedi.

VEDAŞ mühendislerinden güneş enerji santraline teknik gezi VEDAŞ mühendislerinden güneş enerji santraline teknik gezi

Kadir Gecesi nedeniyle bir mesaj yayımlayan Memet Aslan, insanın evrenin bilinen en muhteşem varlığı olduğunu belirterek, “Yüce Allah insanı en güzel şekilde yaratmış, ona akıl ve hür irade vermiş; vahyin ışığında kendini inşa etmesini istemiştir. Bu bakımdan hayat bir sınavdır; iyiyi, doğruyu ve güzeli gerçekleştirme sınavıdır. Allah, her şeyi kuşatan rahmetinin ve merhametinin gereği olarak insan aklına destek olsun diye vahiy göndermiştir. Bütün Müslümanların heyecan ve sabırsızlıkla beklediği mübarek Kadir Gecesi’ne ulaşmanın sevinç ve huzuru var içimizde. Bu mübarek gecenin feyzinden ve bereketinden azami derecede istifade edebilmek, Kadir Gecesi’ni hakkıyla ihya etmek ve onun bereketinden nasiplenmek için elimizden gelen gayret ve itinayı göstermeyi Allah cümlemize nasip eylesin. En nurlu ve feyizli geceyi Kadir Gecesi’nde idrak ederiz. Kur’an’da adı geçen tek ay Ramazan ayıdır; tek gece de Kadir Gecesi’dir. Bu bereketli saatlerin şeref ve kıymetini kâinatın Rabbi Sevgili Habibine haber vermektedir. Bu gecenin faziletine o kadar değer verilmektedir ki, o vakitlerde tecelli edecek rahmetin ve ruhanî hâdiselerin anlatılması için müstakil bir süre inmiştir. Bu süre Kadir Süresi’dir. Yine Cenâb-ı Hak bu gecenin kutsiyetini bildirmek için beş ayetli bir surede üç defa ‘Leyletü’lKadr’ ifadesini açıkça zikretmektedir. ‘Şüphesiz, Kur’an-ı Kadir Gecesi’nde indirdik. Bilir misin, Kadir Gecesi nedir? Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır’ ulvi hâdiselerde surenin sonunda şöyle ifade buyurulur, ‘O gecede melekler ve Cebrail Rablerinin izniyle her iş için arka arkaya iner. O gece, tan yerinin aydınlanmasına kadar bir selâmettir. Fazileti, feyzi, affı ve mağfireti sonsuz olan Kadir Gecesi’nin insanlığın huzur ve barışına, İslam ümmetinin vahdetine, mazlum ve mustazafların kurtuluşuna ve kardeşlik hukukunun tesisine vesile olması dileğiyle tüm İslam ümmetinin Kadir Gecesi’ni kutluyorum” dedi.