Van’ın İpekyolu Belediyesi tarafından ‘Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) yükümlülükleri çerçevesinde personellerine yönelik farkındalık eğitimi düzenlendi.

Van’ın İpekyolu Belediyesi tarafından ‘Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) yükümlülükleri çerçevesinde personellerine yönelik farkındalık eğitimi düzenlendi.

Başkale’de 800 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi Başkale’de 800 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından belediye konferans salonunda iki farklı oturumda düzenlenen eğitimin Avukat Asım Şakar ile Avukat Azim Tatar tarafından verildiği belirtildi. Açıklamada, “Eğitimde; ‘veri neden önemli, kanunun künyesi, kanunda yer alan bazı önemli kavramlar (Kişisel Veri Nedir? Özel nitelikli kişisel veri, ilgili kişi, veri sorumlusu, veri işleyen, kişisel verilerin işlenmesi, açık rıza), kişisel verilerin işlenmesine ilişkin temel ilkeler, kişisel verilerin işlenme şartları, veri sorumlusunun yükümlükleri, aydınlatma yükümlülüğü, veri ilgisinin hakları, verileri silme/yok etme/anonimleştirme, verilerin aktarılması, Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR - General Data Protection Regulation), uyumluluk süreci ile cezai sorumluluk ve idari para cezaları’ konularına değinildi. İpekyolu Belediyesi, böylelikle eğitim alan personellerin, KVKK ve kanunun uygulaması hakkında tam bilgi sahibi olmasını, mevzuatın uluslararası uygulamadan ülke mevzuatı haline gelmesi süreci, bu mevzuata paralel olan Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR - General Data Protection Regulation) hakkında bilgi edinmesini sağladı. Ayrıca verilen eğitimin sadece teorikte kalmaması, değinilen her konu özelinde uygulamanın nasıl gerçekleştiğine değinerek, sanılanın aksine anlaşılmayan konular ve uygulamalara ışık tutması hedeflendi” denildi.