Van Akademik Meslek Odaları Platformu, aylık toplantılarını sürdürüyor.

Van Akademik Meslek Odaları Platformu, aylık toplantılarını sürdürüyor.

Van Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odasında (SMMMO) düzenlenen toplantıya Van Barosu, Van Hakkari Tabib Odası, Van Ağrı Hakkari SMMM Odası, Van Bitlis Hakkari Eczacılar Odası, Van Diş Hekimleri Odası, Van Veteriner Hekimleri Odası, Mimarlar Odası Van Şubesi, İnşaat Mühendisleri Odası Van Şubesi, Ziraat Mühendisleri Odası Van Şubesi, Elektrik Mühendisleri Odası Van İl Temsilciliği, Kimya Mühendisleri Odası Van İl Temsilciliği, İç Mimarlar Odası Van İl Temsilciliği, Peyzaj Mimarları Odası Van İl Temsilciliği, Şehir Plancıları Odası Van İl Temsilciliği, Harita Kadastro Mühendisleri Odası Van İl Temsilciliği ve Maden Mühendisleri Odası Van İl Temsilciliği yer aldı.

Van’da nesli tehlikede olan yaban keçileri fotokapana takıldı Van’da nesli tehlikede olan yaban keçileri fotokapana takıldı

Van Gölü Koruma Kanunu, Büyükşehir İmar Yönetmeliğinin son hali ve eski emniyet müdürlüğü yerinin yeşil alan olarak tahsis edilmesi konularının değerlendirildiği toplantı ile ilgili açıklamada bulunan Van Akademik Meslek Odaları Platformu Dönem Sözcüsü aynı zamanda Van SMMMO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Şahin, “Yapılan değerlendirme neticesinde Van Gölü Koruma Eylem Planı güçlendirilerek, içeriğine “Van Gölü Havzası Koruma Kanunu’nun” eklenmesi ve kanunun bir an önce çıkartılması için ilgili çalışmaların yapılması, kamuoyu oluşturulması ve sürecin takip edilmesi hakkında yoğun çalışmaların yapılması kararlaştırılmıştır. Ayrıca 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde Van Gölü havzasının nasıl korunması gerektiğine dair bir sempozyum yapılması yönünde karar alınmış olup, yapılması planlanan sempozyumun tüm kurum, STK ve kişilerin katkı ve önerilene açık olduğunu kamuoyuna saygıyla duyururuz. Yine toplantıda Van Büyükşehir İmar Yönetmeliği çalışmalarının uzman kişilerle veya uzman kişilerin üyesi olduğu odalarla birlikte çalışmalar yapılması konusunda ısrarcı olacağımızı ve konunun yakinen takip edilmesi, Van Edremit sahil şeridi imar revizyonuna VAOB bileşeni TMMOB tarafından yapılan itirazın cevabı sonrası gerekli hukuki sürecin sürdürülmesi kararlaştırılmıştır. Bunun yanında yine eski emniyet müdürlüğü yerinde cami yapılması konusu görüşüldü. Arazinin cami olarak kullanılmasının sosyal medyada ve Van kamuoyunda çokça tartışılması sonrası akademik odalarımız üyeleri alanın yeşil alan olarak değerlendirilmesi gerektiğini, parselin 5 bin 818 metrekare büyüklüğünde olduğu ve alanın daha önce yeşil alan olarak ilan edildiğini, parselin yakınlarında Boyalar Cami, Eski Hayretiye Cami, Hacı Sabah Şavur Cami, Akyıl Cami bulunması, ayrıca karayolu geçiş noktası olan bu parselin üzerinde herhangi bir yapı alanı olarak kullanılmasından ziyade kentimiz için en çok ihtiyaç duyulan yeşil alan olarak değerlendirilmesinin daha uygun ve yararlı olacağı kanaatindeyiz” dedi.