Van Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası (SMMMO) tarafından 1-7 Mart Muhasebe Haftası nedeniyle bir program düzenledi.

Van Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası (SMMMO) tarafından 1-7 Mart Muhasebe Haftası nedeniyle bir program düzenledi.

Odada düzenlenen programda konuşan Van SMMMO Başkanı İbrahim Şahin, serbest muhasebeci mali müşavirlik ve yeminli mali müşavirlik mesleğinin toplumun tüm kesimlerine tanıtılması, ülke ekonomisine ve iş dünyasına sunduğu değer ve faydaya ilişkin farkındalığın arttırılması amacıyla 1-7 Mart Muhasebe Haftası olarak kutlandığını ifade etti. Mali müşavirlik ve yeminli mali müşavirlik mesleğini düzenleyen ve 13 Haziran 1989 tarihinde yürürlüğe giren 3568 sayılı Meslek Yasasına istinaden, 117 bin serbest muhasebeci mali müşavir ve 4 bin 900 yeminli mali müşavir ile 18 bin stajyerin ülke genelinde faaliyet gösterdiğini belirten Şahin, “Toplumsal yaşamı tehdit eden pandemi ve Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin oluşturmuş olduğu belirsizlik ortamında Muhasebe Haftamızı kutluyoruz. Dünyada savaş senaryolarının tartışıldığı bu belirsiz ortamda, ekonomide yaşanan sıkıntılar; vatandaşlarımızın, işletmelerimizin ve meslektaşlarımızın zorluklarla dolu bir süreç yaşamasına neden olmaktadır. Dünyanın ve ülkemizin bu sıkıntılı sürecin üstesinden geleceğine olan umudumuz tamdır. Bu zor dönemi aşmada ve işletmeleri yarınlara hazırlamada mali müşavirler özel bir rol üstlenecekler” dedi.

Serbest muhasebeci mali müşavirlik ve yeminli mali müşavirlik mesleğinin kurumsallaşma sürecini tamamlayarak, Türkiye’nin iktisadi hayatının vazgeçilmez bir kurumu olduğuna dikkat çeken Şahin, “İklim değişiminin etkisiyle ortaya çıkan kuraklık, sel felaketleri öncelikle temiz su olmak üzere doğal kaynakların hızla tükenmesi, tarım başta olmak üzere üretimde yeni yöntem ve planlama zorunluluğunu ortaya çıkardı. Çevreye saygılı sürdürülebilir üretim anlayışı küresel düzeyde kabul görmek zorunda kaldı. Dünyamız ve ülkemiz yeni bir döneme giriyor. Sürdürülebilirliğin ön plana çıktığı ve giderek öneminin artacağı bu dönemde tüketim anlayışımızdan, üretim anlayışımıza kadar bizleri köklü bir değişim bekliyor. Mali müşavirler bu değişim sürecinde işletmelere ve ekonomiye güven sağlayan danışmanlar olarak yol gösterici olacaktır. Uluslararası düzeyde gerçekleştirilen müzakereler ve elde edilen deneyimler, kurumsal değer oluşturma, sürdürülebilir kalkınma ve toplumun değişen beklentilerini karşılamak için yalnızca finansal değil, finansal olmayan verileri de içeren karşılaştırılabilir, güvenilir bilgiler sunan yeni bir raporlama sistemine ihtiyaç olduğunu ortaya çıkarmıştı.

Yaşanan gelişmelerin bir sonucu olarak klasik iktisat anlayışının getirmiş olduğu tüketim ekonomisi yeni dönemde yerini döngüsel ekonomi modeline bırakacak. Döngüsel ekonomi anlayışı doğal olarak, üretim, tedarik ve raporlama anlayışını da bu yeni ekonomi modeline göre şekillendirecek. Dünya kendini bu yeni sürece hazırlarken, dünya ile entegre olan ve bunu geliştirmek zorunda olan ülkemizin bu sürece uygun adımlar atması gerekiyor. Bu gelişmeler doğal olarak muhasebeden beklenti ve taleplerin de değişmesini beraberinde getiriyor. Klasik finansal raporlama anlayışı yerini yeni dönemde döngüsel ekonominin ihtiyaç duyduğu bilgilerin üretilmesi ve sunulmasına bırakacak” ifadelerini kullandı.

Vanlı çiftçilere yüzde 75 hibeli yonca ve korunga tohumu dağıtıldı Vanlı çiftçilere yüzde 75 hibeli yonca ve korunga tohumu dağıtıldı

Mali müşavirlerin yarınlara kendilerini ve işletmeleri hazırlarken, başta Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarına verilmesi gereken beyanların tanzimi, gönderimi, denetimi ve veri akışını sağladıklarını dile getiren Şahin, “KGK, TÜİK, BDDK, SPK, EPDK ve Hazine Müsteşarlığı gibi ekonomideki diğer düzenleyici ve denetleyici kamu kurumları da mali müşavirlerin hizmetlerinden yararlanmaktadırlar. Sistemin başarılı çalışmasında kamu görevlileri kadar meslektaşlarımızın payının en üst seviyelerde olduğu bütün kamuoyunca bilinmelidir. Meslektaşlarımızın yaptıkları görevler, kamu maliyesine ve ülke ekonomisinin gelişimine önemli katkı ve enformasyon sunmaktadır. Ekonominin kaydını tutan ve mali danışmanlık yapan, memleketin her köşesinde hizmet sunan, mali müşavirler ve yeminli mali müşavirler üreten, canlı ve dinamik bir Türkiye için çalışmaktadır. Kaliteli hizmet sunarak, işletmelerimizin gelişimine katkı vererek, güvenilir işletme danışmanlığı vizyonumuzla ülkemize ve işletmelerimize hizmet vermekteyiz. TÜRMOB ve odalarımız; kamu yararına, sürekli yüksek kalitede hizmet sağlayan standartlarla, muhasebe ve denetim mesleğinin dünyadaki gelişmelere paralel olarak ilerletilmesi ve geliştirilmesi için çalışmaktadır. Ayrıca stajyerlerimizin ve meslek mensuplarımızın eğitimi ve mesleğin uygulanmasına yönelik üzerine düşen sorunların çözümü konusunda büyük bir özveri ile çalışmaktadır. Tüm kurum ve kuruluşlarımızla karşılıklı anlayış ve işbirliği içerisinde yürüteceğimiz çalışmalarda elde edeceğimiz her başarı bilinmelidir ki ülke ekonomimizin kalkınmasına ve gelişmesine koyulmuş bir tuğla olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle meslektaşlarımızın haftasını kutluyor; dünyamız, ülkemiz ve meslektaşlarımız için sağlıklı, huzurlu günler diliyorum” diye konuştu.